Menu
Bogusław Grzanka
Agent Ubezpieczeniowy AVIVA
692 530 437
ul. Gdańska 14/20
40-719 Katowice
Rodzina

Oferta dedykowana jest dla rodzin dzietnych i bezdzietnych, związków formalnych lub nieformalnych.

Ubezpieczenie rodzinne na najwyższym poziomie na rynku w Polsce.

Ochrona obejmuje wszystkich członków rodziny na wszystkie możliwe opcje zdrowotno-wypadkowo-szpitalne. Można ofertę dopasować indywidualnie dla każdego członka rodziny z osobna indywidualnie.

Jest to rodzaj ubezpieczenia rodzinnego grupowego gdzie każda osoba posiada warunki według idywidaulnych potrzeb.

Oferta dotyczy równiez związków partnerskich nieformalnych głównie pod kątem spraw spadkowych w przypadku zgonu lub całkowitej niezdolności do pracy, która powoduje ubezwłasnowolnienie. Nie ma w chwili obecnie w tej kwestii regulacji w świetle prawa polskiego dla tego typu związków. Posiadamy takie rozwiązanie „łatającą lukę prawną”, które faktycznie zabezpiecza drugą połówkę w tego typu związkach.


AVIVA Radomsko