Menu
Bogusław Grzanka
Agent Ubezpieczeniowy AVIVA
692 530 437
ul. Gdańska 14/20
40-719 Katowice
Na życie

Oferta kierowana jest do osób dla których troska o najbliższych i ich bezpieczeństwo finansowe jest najważniejsze.

To co oferuję jest unikatowe przede wszystkim ze względu na konstrukcję techniczną ubezpieczenia. Nie chodzi o markę firmy ale budowę i elastykę samego produktu i to co z nim można zrobić w perspektywie czasu.

Każdą ofertę dopasowuję się indywidualnie do potrzeb i możliwości finansowych klienta.

Ze względu na fakt, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć jaką kondycję finansową będziemy mieli po kilku latach, można po 3 latach ubezpieczenie zawiesić, od początku trwania zmniejszyć składki gdyby kondycja finasowa zmalała, w dowolnej chwili polisę można modyfikować ze składką w dół lub w górę. Ten jeden z wielu faktów powoduje, że oferta jest unikatowa. Firma Aviva tworząc produkt ubezpieczeniowy Nowa Perspektywa wziąła wszystkie możliwe warianty nie tylko opcji ubezpieczeniowych ale również kondycję finansową klienta i zmiany na rynku w gospodarce, które spewnością będą odczuwalne w takiej czy innej formie w przyszłości. Moim zdaniem nie tylko jako agent ale przede wszystkim jako klient uważam, że jest to najbardziej elastyczny produkt ubezpieczeniowy na rynku w Polsce. Można długo pisać o zaletach. Wada jest jedna. Nie jest to najtańsze ubezpieczenie na rynku natomiast na pewno wypłacalne i warte ceny.

Reasumując:

Wada: - nie jest to najtańsze ubezpieczenie na rynku. Minimalna składka 150 zł m/c.

Zalety:

 • elastyczność dopasowania wysokości składki na początku jak i w trakcie ubezpieczenia
 • bardzo wysoki zakres ubezpieczenia oraz opcji ubezpieczeniowych dla dorosłych i dzieci
 • możliwość w dowolnej chwili modyfikacja polisy
 • umowa główna bezterminowa tzn. Można dopasować składkę, w taki sposób, który spowoduje zawsze stałą składkę. Firma nigdy nie podwyższy składki i nie zmniejszy sumy ubezpieczenia. Wszystkie ubezpieczenia terminowe i grupowe w wieku emerytalnym klientów po prostu wygasają, a nawet w przypadku gdy klient dostaje propozycje przedłużenia to jest to propozycja bardzo odbiegająca warunkami od poprzedniej oczywiście na niekorzyść klienta. Tutaj tego problemu nie ma.
 • jest możliwość zwrotu wpłaconych wszystkich składek w umówionym terminie. Klient w momencie np. Dożycia wieku emerytalnego otrzymuje zwrot wpłaconych składek z korektą inflacyjną. Klient nie ma poczucia, że skoro nie skorzystał z ubezpieczenia to stracił pieniądze. Taka forma wymaga współpracy i corocznego serwisu polisy przez agenta. Formę można zmienić w trakcie trwania ubezpieczenia.
 • polisa może być tylko ubezpieczeniowa ale również budować kapitał na emeryturę, studia dziecka lub inny cel.
 • pytamy o stan zdrowia tylko raz przy zawieraniu umowy
 • jeśli jest potrzeba weryfikacji stanu zdrowia przed zawarciem umowy wysyłamy na bezpłatne badania
 • od momentu wręczenia polisy klient ma miesiąc czasu na odstąpienie od umowy i firma oddaję pełną wpłaconą pierwszą składkę. Przestrzegamy ustawy konsumenckiej.
 • w każdym momencie można zmienić osobę uposażoną i przenieść cesję na bank do kredytu hipotecznego lub można zmnienić własność polisy.
 • w momencie zgonu ubezpieczonego ubezpieczenie nie podlega postępowaniu spadkowemu czyli osoba wskazana dostaje 100% wartości ubezpieczenia bez podatków spadkowych i belki
 • roszczeniami agent zajmuje się osobiście. W związku z tym klient nie dzwoni po infoliniach i nie stoi w kolejkach. Wystarczy telefon do agenta. Agent przyjeżdza i załatwia wszystkie formalności w trudnych chwilach dla klienta i jego bliskich. Profesjonalna obsługa przekraczająca standardy.

Zapraszam do współpracy.


AVIVA Radomsko