Menu
Bogusław Grzanka
Agent Ubezpieczeniowy AVIVA
692 530 437
ul. Gdańska 14/20
40-719 Katowice
Oferta

Jako lider indywidualnych ubezpieczeń na życie w Polsce oferujemy:

Oferta kierowana jest przede wszystkim dla:

Polecamy najlepsze ubezpieczenia na życie na rynku ze względu na elastykę, bezterminowość, opiekę zdrowotną i przede wszystkim wypłacalność roszczeń. Oferta oprócz śmierci może obejmować poważne zachorowania, całkowitą niezdolność do pracy, szpital, opiekę zdrowotna, uszczerbki, kalectwa i wszystkie ryzyka związane z wypadkami.

Oferta występuje w 3 wariantach:

  • jak najtańszej
  • ze zwrotem kapitału po określonym umówionym czasie
  • budujacym kapitał na emeryturę lub inny cel

Nasza oferta dodatkowo obudowana jest o ubezpieczenia mieszkaniowe, nieruchomości osób prywatnych jak i firm.


AVIVA Radomsko